GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU.

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen. På samma sätt som idag får man behandla personuppgifter med stöd av samtycke från de registrerade, för att uppfylla ett avtal eller efter en intresseavvägning till exempel. De registrerade kommer även i fortsättningen att ha rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker – och den som behandlar personuppgifter måste ha tillräckliga säkerhetsåtgärder för att uppgifterna skyddas på rätt sätt.

 

Vad gäller hos oss på Smådjurskliniken

På Smådjurskliniken är din personliga integritet viktig för oss och vår behandling av personuppgifter sker helt i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Denna integritetspolicy förklarar hur vi behandlar dina personuppgifter, dina rättigheter som registrerad och hur du kan göra dem gällande.

 

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Smådjurskliniken (Domsjö Veterinärpraktik AB), är personuppgiftsansvarig i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv för den behandling av personuppgifter som sker inom alla delar av vår verksamhet

 

Hur hanterar vi personuppgifter om dig

Vi samlar enbart in personuppgifter direkt från den registrerade.

Vi kan även komma att inhämta uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut eller upplysningsföretag på den registrerades begäran att faktureras alternativt ansöka om kredit hos något av de kreditinstitut vi samarbetar med.

 

Uppgiftsminimering

Smådjurskliniken behandlar endast de personuppgifter som krävs för att uppfylla respektive ändamål. Ingen persondata utöver det kommer att registreras eller lagras.

 

Lagringstid

Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. När ändamålet med behandlingen har upphört raderas eller anonymiseras personuppgifterna.

 

Kundens medgivande

Som kund hos oss samtycker du till behandling av dina personuppgifter (bl.a namn, adress, telefonnummer, org- och personnr) och att vi lagrar personuppgifterna elektroniskt hos oss. Detta enl. GDPR, som träder i kraft 25/5-2018. Vi förhåller oss även till rådande lagstiftning såsom bokförings-och journalföringslag. Ändamålet för behandlingen av dina personuppgifter är att administrera avtal/transaktioner mellan oss. Vill du raderas ut vårt system måste du meddela det”

 

Radering sker 1 gång/år. Läs mer här: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/